October 2019


13 October - Apple Tasting


27 October - Charter LunchNovember 2019

6 November -Fireworks Country Market


9 November - PSA Testing - Bordon Masonic Hall


11 November - Zone Meeting


19 November - Social Evening Skittles